İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Başarının temelini oluşturan en önemli unsurun “insan” olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle, sektörümüzde bugün ulaşmış olduğumuz kalite, başarı ve ilkelerle dolu yerimizi Sağlık Lojistik çatısı altındaki her bir çalışanımızla elde ettik. Sağlık Lojistik olarak İnsan Kaynakları Politikamızı oluştururken, çalışanlarımıza karşı duyarlı ve iletişimde olduğumuz tüm paydaşlarımıza karşı da saygılı olmayı önceliğimiz olarak gördük.

ik-politikamiz-4
 • Şeffaflık ve güven esasına göre çalışmayı, çalışanlarımıza karşı mesleki bir sorumluluk olarak görürüz.
 • Açık kapı politikamızın, yönetim dahil tüm birimlerimizde sürdürülmesini sağlarız.
 • İşe alım, ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde; yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, medeni, sosyal, ekonomik veya fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanır ve uygularız.
 • Çalışanlarımızın haklarını ve güvenliklerini koruruz.
 • Tüm çalışanlarımızın bireysel gelişimi ve kariyer hedeflerine katkı sağlayacak uygun ortamı oluştururuz.
 • Kurumun değerlerini, çalışanların “ortak değerleri” olarak kabul ederiz. Bu ortak değerleri, alacağımız her aksiyonda daima göz önünde bulundurur ve yaşatırız.
 • Yapacağımız tüm yeni uygulamalar için en önemli yön gösterici; çalışanlarımızın eleştirileri, görüş ve önerileridir. Çalışanlarımızın fikirlerine önem verir, şeffaf, eşit ve katılımcı yönetim anlayışıyla karar alma mekanizmalarımıza dahil ederiz.
 • Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak öncelilerimizdendir.
 • Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamayı, kurmayı, geliştirmeyi ve işlerliğini sağlamayı benimseriz.
 • Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmak için gerekli aksiyonları planlarız.
 • Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir.
 • Çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, konforunu sağlayacak ve iş verimliliğini artıracak tüm sistem ve araçları geliştiririz.
 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kadememizde özenle uygularız.