Kalite Politikamız

Kalite politikası esaslarımız çerçevesinde; 

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardını gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmek, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,
 • Sağladığımız hizmetlerde, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
 • Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, 
 • Müşteri ihtiyaçlarının ötesine geçerek öncü ve yönlendirici bir kuruluş olmak,
 • Sürekli gelişim için eğitimleri artırmak,
 • Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak, kaynakların etkin kullanımı ile sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,
 • En yüksek teknolojiyi takip ederek kalitenin sürekli iyileştirilmesini ve devamlılığını sağlamak,
 • Müşterilerimizle ve paydaşlarımızla kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmak,
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla takım ruhu içinde çalışarak, ulusal ve uluslararası pazarda marka olmak,

başta yönetim olmak üzere, bütün Sağlık Lojistik personelinin başlıca görevidir.