Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşterilerimizin tüm iletişim kanallarımızdan bize ulaşan talep, öneri ve geri bildirimlerini etkili biçimde değerlendirerek memnuniyetlerini sağlamak temel amacımızdır. Sunduğumuz tüm hizmetlerimizin odak noktasında olan “Müşteri Memnuniyeti” ni en üst düzeye taşımak ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek için;

  • Müşteri talep ve şikayetlerini objektif olarak açıklık, gizlilik, erişebilirlik, bütünlük, duyarlılık prensipleri içinde ele alır, yasal mevzuatlar ve ilgili standartlar çerçevesinde, şirket kurallarına da uygun olarak değerlendiririz. 
  • Müşterilerimizden aldığımız her şikayeti hızlı bir şekilde ele alarak, çözüm aşamalarında müşterilerimizi bilgilendirir, şikayetlerin tekrarını önlemek için süreçlerimizde kalıcı iyileştirmeler gerçekleştiririz.
  • Müşterilerimize adil ve tarafsız bir şekilde geri bildirimde bulunuruz.
  • Müşteri isteklerini karşılamada kaliteli, hızlı, öncü, güvenilir hizmetler sunarız ve süreçlerimizi sürekli iyileştiririz. 
  • Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve paydaşlarımızın, müşteri memnuniyetini artırma yönünde katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekler, kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.
  • Müşteri Memnuniyeti Politikamızda, ISO 10002 standardını gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi, belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.