Bilgi Güvenliği Politikamız

Sağlık Lojistik ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; 

  • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmek,
  • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamak,
  • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmek,
  • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerimizin kesintisiz devam etmesinin sağlanmak,
  • Lojistik ve Depolama Faaliyetleri bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmak,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için tüm gücümüzle çalışırız.