İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tüm hizmet aşamalarımızı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedefleriz. Bu doğrultuda;

  • İnsanı en önemli değerimiz olarak görürüz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimseriz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızda ISO 18001 standardını gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi, belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Her türlü iş kazasının ve meslek hastalığının önlenebilir olduğuna inanarak; çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve gerekli tedbirleri alırız.
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul eder, bunun için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanırız.
  • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.
  • Çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla, güvenli çalışma – yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılmasına yönelik eğitim ve etkinlikler gerçekleştiririz.
  • Yönetimimizin desteği ile İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın işbirliği ile katılımını sağlarız.