Çevre Politikamız

Sağlık Lojistik olarak; sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu doğrultuda "Çevre Yönetim Sistemi" uygulanarak, sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılır.

Bu amaçla;

 • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamayı,
 • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları alarak yasal düzenlemelerin ötesine geçmeyi,
 • Tüm birimlerinde kullanılan elektrik enerjisi, su, kağıt ve doğalgaz gibi kaynakların tüketiminde teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamayı,
 • Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu teknolojiler kullanmayı,
 • Çalışanlarımızı yeşil tüketiciler haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi,
 • Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek çevresel etkiyi en aza indirgemeyi,
 • Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi, atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği minimum seviyede tutmayı,
 • Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve en alt seviyede kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sürdürülebilir kalkınma ve kirliliğin önlenmesi ilkelerini savunmayı,
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutmayı,
 • Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler gerçekleştirmeyi, Çevre Politikası olarak benimsemekteyiz.